Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €
Share |
TMI TEEPUUN/PUMPULIPUUN ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä:

Tmi Teepuu/Pumpulipuu (y-tunnus 1859606-8)

Jaakontie 16

21350 Paimio

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö:

Kaisu Suhonen
Puhelin: 0456738472
Sähköposti: pumpulipuu (at) elisanet.fi

2. Rekisterin nimi

Tmi Teepuun/Pumpulipuun asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakastilausten toimittamiseen, arkistointiin ja käsittelyyn. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa.

Lisäksi henkilötietoja voidaan käsitellä asiakkaille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa sekä kohdennetussa markkinoinnissa.

 

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot lähtökohtaisesti kaikista rekisteröidyistä henkilöistä:

  • henkilön etu- ja sukunimi
  • henkilön postiosoite
  • henkilön puhelinnumero
  • henkilön sähköpostiosoite

 

5.Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja saadaan rekisteröidyltä henkilöltä itseltään tilausten tai yhteydenottolomakkeiden yhteydessä.

 

 

6. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

Henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä sen jälkeen, kun kyseisen rekisteröidyn asiakassuhde rekisterinpitäjään on päättynyt, ja asiakassuhteeseen liittyvät velvollisuudet ja toimenpiteet on suoritettu loppuun. Esimerkiksi kirjanpitotositteita säilytetään kuusi vuotta tilikauden päättymisestä.

7.Henkilötietojen vastaanottajat sekä tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Pumpulipuu voi käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista voidaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimelle teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Pumpulipuun asiakassuhteiden ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta. Tällaisia yhteistyökumppaneita ovat mm. maksuvälittäjä Checkout, taloushallinto-ohjelma Briox sekä OneDrive ja GoogleDrive pilvikansiopalvelu.

8.Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9.Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältäviä aineistoja kuten kirjanpitomateriaalia säilytetään lukituissa tiloissa.

Henkilötietoja sisältävä tietokanta on salasanasuojatulla palvelimella. Palvelin on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella.

Tietokantoihin ja järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

10.  Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan omat henkilötietonsa ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen hävittämistä.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan kohdassa 1 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.